کتابخانه: ویژه ÛŒ اربعین حسینی
عنوان:      ویژه ÛŒ اربعین حسینی
نویسنده:     
شابک بین المللی ISBN-10(13):      3
ناشر:     
تاریخ انتشار:     
ویرایش:     
رتبه:      0 
تصویر:      cover           Button Buy now
توضیحات:     

- بررسی شرایط عمومی دوران امامت امام جعفر صادق(ع)
- انحرافات زمان امام صادق(ع)
- بایزید بسطامی کیست؟
- شاگرد امام جعفر صادق(ع) یا جعفر کذاب؟
- بایزید از منظر علمای حقه ی شیعه
- طریق حق در سیر و سلوک از منظر آیت الله صافی اصفهانی
- برخی از اهداف مجموعه علمی فرهنگی هنری امام صادق(ع)
- دستخط مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی پیرامون بایزید بسطامی
- سخنان آیت الله صافی اصفهانی پیرامون علم